Idzie bunt i moda na wąs

Polskie Radio Czwórka – „Poranek OnLine”
Do tej pory wąsy w Polsce kojarzyły się raczej z obciachem. Teraz nieśmiało wkraczają na salony, choć opinie na ich temat wciąż są podzielone.

      13 wrzesieñ 2012 07:41:50 - [B]CZWÓRKA