Święto programistów – postrzeganie programistów

Polskie Radio Trójka

      12 wrzesieñ 2012 18:39:44 - [B]TRÓJKA